fbpx

Zespół naszego centrum terapii!

mgr Dorota Bentkowska

Dyrektor „Błękitnej Chatki”. Psycholog, Socjoterapeuta, Trener TUS. Autorka książek „Wspólna przygoda. Zestaw do prowadzenia umiejętności społecznych” oraz „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży. Przewodnik dla terapeutów”, a także sklepu pomocetus.pl i kanału „Fabryka relacji” na platforimie YouTube. Szkoli psychologów i pedagogów w pracy metodą TUS. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadząc TUS i terapię psychologiczną.

dr Agata Hejmowska

Psycholog, terapeuta, trener TUS. Zdobyła tytuł doktora Psychologii na Uniwesytecie Gdańskim, a także ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Psychologia kliniczna”. Szkoli psychologów i pedagogów w pracy metodą TUS. Ma doświadczenie w terapii osób autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, chorobami przewlekłymi oraz zaburzeniami psychicznymi. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym oraz ich rodzicami, prowadząc konsultacje i terapię psychologiczną oraz TUS.

mgr Jacek Gach

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany, socjoterapeuta. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole integracyjnej oraz w domu dziecka. Prowadzi konsultacje dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych, a także pracuje z dziećmi i młodzieżą w ramach terapii pedagogicznej i TUS.

mgr Maria (Maja) Stefaniak

Psycholog, Socjoterapeuta, Trener TUS. Pracowała z dziećmi osób uzależnionych, w placówce interwencyjnej oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Prywatnie codziennie nabiera doświadczenia jako mama 5 dzieci. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym prowadząc TUS.

mgr Elżbieta Ceklarz

Psycholog, Oligofrenopedagog, Socjoterapeuta, Terapeuta ręki. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kids’ Skills – Dam radę! oraz kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment. Pracuje jako diagnosta i terapeuta z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Twórca i prowadząca szkolenia dla psychologów i pedagogów pod nazwą Trener Funkcji Poznawczych. Prowadzi terapię psychologiczną, pedagogiczną oraz terapię neuropsychologiczną.

mgr Aleksandra Car​

Psycholog, Terapeuta ręki i Trener Grafomotoryki, Instruktor Dramy, Trener TUS. Pracuje jako psycholog w przedszkolu integracyjnym. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym prowadząc terapię psychologiczną,  terapię ręki oraz TUS.

 

mgr Michalina Sęktas

Psycholog, w trakcie szkoły psychoterapii Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii, Trener Metod Relaksacyjnych. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej jako psycholog i nauczyciel wspomagający. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, prowadząc terapię psychologiczną oraz TUS.

 
 
 

mgr Natalia Miąskowska

Logopeda ze specjalizacją Wczesna interwencja logopedyczna, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Posiada kwalifikacje nauczyciela języka polskiego. Pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie oraz wielu placówkach przedszkolnych i szkolnych. Ukończyła warsztaty masażu Shantala oraz kurs jogopedii. Pracuje z dorosłymi oraz z dziećmi od lat 2.

mgr Justyna Michalik

Psycholog, Socjoterapeuta, Terapeuta Pedagogiczny, Trener TUS. Pracuje jako psycholog w integracyjnej szkole podstawowej. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Pracuje z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieżą prowadząc TUS.

mgr Agata Misiek

Psycholog, Trener TUS. Doświadczenie zawodowe  zdobywała pracując jako wychowawca na koloniach socjoterapeutycznych oraz jako opiekun w Zespole Placówek Specjalistycznych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym.

mgr Sandra Kalista

Psycholog i pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w żłobkach, przedszkolach i szkołach wspierając rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. Ponadto, specjalizuje się w pracy z rodzicami, w ramach Szkoły dla Rodziców. W Błękitnej Chatce prowadzi TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

mgr Natalia Rogowska

Magister psychologii i biologii medycznej. Pracuje jako psycholog w przedszkolu integracyjnym. W Błękitnej Chatce prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

mgr Marta Pawska

Pedagog specjalny, trener TUS. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej wspierając
dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi z dziećmi z ASD, afazją i innymi trudnościami. W Błękitnej Chatce prowadzi zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym.

mgr Zuzanna Maniecka

Swieżo upieczona absolwentka studiów psychologicznych. Zajmuje się umawianiem i koordynacją zajęć i konsultacji prowadzonych w Błękitnej Chatce.

Kolejny wspaniały specjalista

Jesteś psychologiem, logopedą lub pedagogiem, który chce podnosić swoje kompetencje i pracować w zespole specjalistów? Odezwij się do nas! Być może, czekamy właśnie na Ciebie. biuro@blekitnachatka.pl