fbpx

Zespół naszego centrum terapii!

mgr Dorota Bentkowska

Założycielka „Błękitnej Chatki”. Psycholog, Ekspert TUS, autorka metodologii TUS opartej na Relacjach oraz trzech książek poświęconych pracy tą metodą. Szkoli przyszłych trenerów TUS, prowadzi zajęcia dla studentów oraz tworzy materiały dla terapeutów i rodziców, którzy chcą wspierać rozwój społeczny dzieci (pomocetus.pl).
W Błękitnej Chatce prowadzi zajęcia TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pracuje w gdyńskim oddziale.

dr Agata Hejmowska

Psycholog, terapeuta, Trener TUS. Zdobyła tytuł doktora Psychologii na Uniwesytecie Gdańskim, a także ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Psychologia kliniczna”. Szkoli psychologów i pedagogów w pracy metodą TUS oraz prowadzi wykłady dla studentów Uczelni Wyższych. Ma doświadczenie w terapii osób autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, chorobami przewlekłymi oraz zaburzeniami psychicznymi. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym oraz ich rodzicami, prowadząc konsultacje i terapię psychologiczną oraz TUS.

Pracuje w gdyńskim oddziale.

mgr Jacek Gach

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany, socjoterapeuta. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole integracyjnej oraz w domu dziecka. Prowadzi konsultacje dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych, a także pracuje z dziećmi i młodzieżą w ramach terapii pedagogicznej i TUS.

Pracuje w gdyńskim oddziale.

mgr Maria (Maja) Stefaniak

Psycholog, Socjoterapeuta, Trener TUS. Pracowała z dziećmi osób uzależnionych, w placówce interwencyjnej oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Współpracuje również z uczelniami, prowadząc zajęcia i występując na konferencjach dla studentów. Prywatnie codziennie nabiera doświadczenia jako mama 5 dzieci. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym prowadząc TUS.

Pracuje w gdyńskim oddziale.

mgr Elżbieta Ceklarz

Psycholog, Oligofrenopedagog, Socjoteraeputa. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kids’ Skills – Dam radę!,  kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment oraz studia podyplomowe z Neuropsychologii. Pracuje jako diagnosta i terapeuta z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Twórca i prowadząca szkolenia dla psychologów i pedagogów pod nazwą Trener Funkcji Poznawczych.  Prowadzi terapię psychologiczną, pedagogiczną oraz trening funkcji poznawczych, a także wspiera rodziców podczas konsultacji psychologicznych.

Pracuje w gdyńskim oddziale.

mgr Aleksandra Car​

Psycholog, Terapeuta ręki i Trener Grafomotoryki, Instruktor Dramy, Trener TUS. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 
W Błękitnej Chatce pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadząc TUS oraz terapię ręki. Ponadto, koordynuje terapie realizowane w ramach projektu “Za życiem”.

Pracuje w gdyńskim i gdańskim oddziale.

 

mgr Michalina Sęktas

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii, Trener Metod Relaksacyjnych, Trener TUS. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i specjalistów. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, prowadząc terapię psychologiczną oraz TUS.

 Pracuje w gdańskim oddziale.
 
 

mgr Natalia Miąskowska

Logopeda ze specjalizacją Wczesna interwencja logopedyczna, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Posiada kwalifikacje nauczyciela języka polskiego. Pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie oraz wielu placówkach przedszkolnych i szkolnych. Ukończyła warsztaty masażu Shantala oraz kurs jogopedii. Pracuje z dorosłymi oraz z dziećmi od lat 2.

Pracuje w gdyńskim i gdańskim oddziale.

mgr Justyna Michalik

Psycholog, Socjoterapeuta, Terapeuta Pedagogiczny, Trener TUS. Posiada bogate doświadczenie terapeutyczne zdobyte między innymi na stanowisku Psychologa w Szkole Integracyjnej. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Pracuje z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieżą prowadząc TUS  i terapię psychologiczną.

Pracuje w gdańskim oddziale.

mgr Agata Misiek

Psycholog, Trener TUS, terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe  zdobywała pracując jako wychowawca na koloniach socjoterapeutycznych oraz jako opiekun w Zespole Placówek Specjalistycznych.  Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadząc TUS, terapię psychologiczną oraz terapię ręki.

Pracuje w gdyńskim oddziale.

mgr Sandra Kalista

Psycholog i pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w żłobkach, przedszkolach i szkołach wspierając rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. Ponadto, specjalizuje się w pracy z rodzicami, w ramach Szkoły dla Rodziców. W Błękitnej Chatce prowadzi TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pracuje w gdyńskim oddziale.

mgr Karolina Danelczyk

Pedagog, terapeuta zajęciowy, trener TUS.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Na co dzień pracuje w przedszkolu terapeutycznym. W Błękitnej Chatce prowadzi TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pracuje w gdańskim oddziale

mgr Zuzanna Maniecka

Psycholog, w trakcie studiów podyplomowych z logopedii. Posiada doświadczenie w pracy w placówce przedszkolnej.  Zajmuje się umawianiem i koordynacją zajęć i konsultacji prowadzonych w Błękitnej Chatce oraz prowadzi terapię psychologiczną oraz asystuje na zajęciach TUS z grupami przedszkolnymi.

lic. Aleksandra Nowacka

Logopeda ze specjalizacją nauczycielską.  Doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  oraz w licznych integracyjnych przedszkolach i placówkach. Ukończyła m.in. 3 Kurs masażu logopedycznego, Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Integracji Sensorycznej. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w gdyńskim oddziale Błękitnej Chatki.

Martyna Piórek

Studentka IV roku Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się obsługą klienta w gdańskim oddziale Błękitnej Chatki.

Kolejny wspaniały specjalista

Jesteś psychologiem, logopedą lub pedagogiem, który chce podnosić swoje kompetencje i pracować w zespole specjalistów? Odezwij się do nas! Być może, czekamy właśnie na Ciebie. biuro@blekitnachatka.pl