fbpx

Oferta

Trening umiejętności społecznych

TUS to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa lub pedagoga, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci

Logopedia

Logopedia to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które mają problem z rozwojem mowy oraz komunikacją. W trakcie terapii logopeda wraz z pacjentem skupia się między innymi na poprawnym oddychaniu i używaniu narzędzi artykulacyjnych.

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje psychologiczne, przeznaczone są dla rodziców doświadczających trudności w rozumieniu zachowań swoich dzieci oraz tych, którzy chcą uzyskać poradę odnośnie rozwoju i wychowania dziecka

Terapia ręki

Celem zajęć jest zwiększenie siły oraz sprawności ruchów w zakresie ramion, przedramion i dłoni. Terapia ręki to nie tylko skuteczna i szybka forma usprawnienia motoryki małej, ale także świetna zabawa.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna, to zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, doświadczających różnego rodzaju problemów emocjonalnychi trudności w codziennym funkcjonowani

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza dokonywana jest w oparciu o znormalizowane testy psychologiczne, próby eksperymentalno-kliniczne oraz obserwację zachowania dziecka i analizę jego wytworów. Jej zakres ustalany jest przez psychologa w porozumieniu z rodzicem.