fbpx

Projekt "Za życiem" Gdynia/Gdańsk

Od 2020r. realizujemy w „Błękitnej Chatce” bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach projektu „za życiem” na obszarach administracyjnych Gdyni oraz Gdańska.

Do projektu przyjmowane są dzieci z trudnościami rozwojowymi, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zakres projektu

W ramach projektu realizujemy następujące terapie:
– TUS
– terapia psychologiczna
– terapia logopedyczna
– terapia pedagogiczna
– terapia ręki

Jak przystąpić do projektu "Za Życiem"

Projekt na terenie Gdyni

1. Przygotować dokumentację potwierdzającą występowanie u dziecka trudności rozwojowych (orzeczenia, opinie od lekarzy i specjalistów) oraz wniosek

Projekt na terenie Gdańska

Rekrutacja wstrzymana

1. Przygotować dokumentację potwierdzającą występowanie u dziecka trudności rozwojowych (orzeczenie o kształceniu specjalnym, orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju itp.)

2. Zgłosić się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, którym dla naszej gminy jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni i umówić się na spotkanie z koordynatorem projektu – p. Radosławem Filipskim

(adres mailowy: r.filipski@ppp3.edu.gdynia.pl/ numer do sekretariatu poradni: 58 625 35 02)

2. Zgłosić się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, którym dla naszej gminy jest Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gdańsku i umówić się na spotkanie z koordynatorem projektu – p. Elżbietą Kawalec 

https://sosw2.edu.gdansk.pl/pl/page/okro

(adres mailowy: e.kawalec@sosw2.edu.gdansk.pl/ numer do koordynatora: 58 343 28 97).

3. Po przyjęciu do projektu, dostarczyć kopię wniosku osobiście do p. Doroty Bentkowskiej lub w formie skanu na adres mailowy

(adres mailowy: biuro@blekitnachatka.pl)

3. Po zakwalifikowaniu dziecka u koordynatora, do 26 marca 2021r. zgłosić nam telefonicznie lub mailowo chęć realizacji zajęć z projektu w Błękitnej Chatce.

Kontakt

 

Jak przystąpić do projektu "Za Życiem"

Projekt na terenie Gdańska

1. Przygotować dokumentację potwierdzającą występowanie u dziecka trudności rozwojowych (orzeczenie o kształceniu specjalnym, orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju itp.)

2. Zgłosić się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, którym dla naszej gminy Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gdańsku i umówić się na spotkanie z koordynatorem projektu – p. Elżbietą Kawalec 

https://sosw2.edu.gdansk.pl/pl/page/okro

(adres mailowy: e.kawalec@sosw2.edu.gdansk.pl/ numer do koordynatora: 58 343 28 97).

3. Po zakwalifikowaniu dziecka u koordynatora, do 26 marca 2021r. zgłosić nam telefonicznie lub mailowo chęć realizacji zajęć z projektu w Błękitnej Chatce.

Kontakt

 

Projekt na terenie Gdyni

1. Przygotować dokumentację potwierdzającą występowanie u dziecka trudności rozwojowych (orzeczenia, opinie od lekarzy i specjalistów) oraz wniosek

2. Zgłosić się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, którym dla naszej gminy jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni i umówić się na spotkanie z koordynatorem projektu – p. Radosławem Filipskim

(adres mailowy: r.filipski@ppp3.edu.gdynia.pl/ numer do sekretariatu poradni: 58 625 35 02)

3. Po przyjęciu do projektu, dostarczyć kopię wniosku osobiście do p. Doroty Bentkowskiej lub w formie skanu na adres mailowy

(adres mailowy: biuro@blekitnachatka.pl)

Formularz kontaktowy