Warsztaty Kompetencji Społecznych (2-3 l.)

Warsztaty kompetencji społecznych

Warsztaty Kompetencji Społecznych to zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat, prowadzone przez psychologa dziecięcego, który specjalizuje się w pracy z maluchami i przygotowuje aktywności dostosowane do ich potrzeb rozwojowych. Celem zajęć jest podnoszcznie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci.

Dlaczego warto zapisać dziecko na nasze zajęcia?

Doświadzenia pierwszych rówieśniczych relacji są niezywkle istotne w kształtowaniu samooceny i obrazu świata społecznego, dlatego ważne aby były one dla dziecka pozytywne. Ponadto, kontakty społeczne z rówieśnikami mają duży wpływ na cały rozwój dziecka. Maluchy szybko nabywają nowe umiejętności dzięki naśladowaniu siebie nawzajem.

Dzięki uczestnictwu w zajęciah grupowych dzieci uczą się:

 • wspólnej zabawy
 • reguł panujących w grupie
 • dzielenia się z innymi
 • inicjowania kontaktów społecznych
 • radzenia sobie w sytuacji konfliktu
 • czekania na swoją kolej
 • komunikowania swoich potrzeb i trudności

Dla kogo przeznaczone są nasze zajęcia?

 • dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do przedszkola
 • dla dzieci wycofanych w kontaktach społecznych
 • dla dzieci, które mają ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami (np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują)
 • dla dzieci, które przejawiają zachowania agresywne

Przebieg zajęć

Zajęcia polegają na organizowaniu dzieciom aktywności nastawionej na współdziałanie. Wykorzystujemy takie formy pracy jak: zabawy ruchowe, wspólne zadania konstrukcyjne, gry i zabawy grupowe. Zależy nam na tym, aby dostarczać dzieciom pozytywnych doświadczeń współpracy, zamiast porównywania ich między sobą i wzbudzania rywalizacji.

Poza wspólną aktywnością, na zajęciach realizujemy bloki tematyczne, które mają na celu psychoedukację i zrozumienie przez dzieci zasad życia społecznego (np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, zasady zachowania w różnych miejscach, dbanie o swoje bezpieczeństwo).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, są prowadzone przez psychologa dziecięcego w w małej grupie (4-7 dzieci).

Cena zajęć: 40zł / 45min

Zajęcia prowadzi psycholog przedszkolny mgr Dorota Gach.