TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa lub pedagoga , które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.

PROGRAM ZAJĘĆ TUS OBEJMUJE

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • rozwijanie empatii
 • pracę w grupie
 • trening asertywności
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • rozwiązywanie konfliktów
 • rozumienie sytuacji społecznych.
Zajęcia TUS

CELE ZAJĘĆ TUS

1 Doświadczenie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice
Doświadczenie akceptacji, szacunku i uwagi ze strony osoby dorosłej (innej niż rodzice)  jest niezbędne, aby czuło się ono ważne i potrzebne. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które w przedszkolu/szkole uchodzą za „niegrzeczne” i upomnienia czy nagany to najczęstsze komunikaty jakie dostają od osób dorosłych.

 2 Doświadczenie sukcesu w relacji z rówieśnikami
Dzięki pozytywnym doświadczeniom w relacji z równieśnikami, dzieci nabierają poczucia kompetencji i sprawstwa, dzięki czemu stają się bardziej odważne i wytrwałe.

3 Kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności
Podczas zajęć, dzieci uczą się zasad i norm które funkcjonują w społeczeństwie oraz zachowań akceptowanych w danych sytuacjach, a także mają okazje aby je ćwiczyć i utrwalać.

4 Psychoedukacja
Dzieci poznają podstawową terminologię związaną ze światem emocji i relacji, dzięki czemu łatwiej nazywać im swoje stany i obserwowane zjawiska.

TRENING UMEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Grupa 4 - 6 lat

50 zł/60 min

Grupa 7 - 9 lat

70 zł/90 min

Grupa 10 - 14 lat

60 zł/60 min

Konsultacja psychologiczna przed zajęciami TUS

0 zł/30 min

Dodatkowa konsultacja dla rodziców

50 zł/60 min

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ZAJĘCIA TUS

 • dla dzieci wycofanych w kontaktach społecznych, powszechnie nazywanych „nieśmiałymi”
 • dla dzieci, które mają problem z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi
 • dla dzieci, które nie zawsze wiedzą, jak należy się zachować
 • dla dzieci, które nie potrafią odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują
 • dla dzieci, które  mają ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami (np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed tabletem niż na zabawie z innymi)
 • dla dzieci, które słyszą głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych
 • dla dzieci, które potrzebują uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad
 • dla dzieci, które przejawiają niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości
 • dla dzieci, które przygotowują się do rozpoczęcia nauki w szkole

GRUPY PRZEDSZKOLNE (zobacz więcej)

GRUPA PRZEDSZKOLNA

Wiek przedszkolny, to niezwykle ważny czas dla rozwoju społecznego. Od dziecka, które idzie do szkoły oczekuje się już rozumienia swoich stanów emocjonalnych, odraczania gratyfikacji, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i współpracy. Praca na zajęciach TUS z dziećmi w wieku przedszkolnym pomaga dzieciom zdobyć kompetencje, dzięki który łatwiej poradzą sobie w szkole. Zajęcia zwykle skupiają się na nauce przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej, ćwiczeniu umiejętności koncentracji uwagi, wzmacnianiu samooceny dzieci i psychoedukacji.

Zajęcia trwają 60min, są prowadzone w grupach 4-7 dzieci przez psychologa dziecięcego, czasem z pomocą terapeuty wspomagającego.

GRUPY WCZESNOSZKOLNE (zobacz więcej)

GRUPA WCZESNOSZKOLNA

Rozpoczęcie nauki w szkole to często bardzo stresujące wydarzenie zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, ponieważ wiąże się z wielką zmianą. Wiek wczesnoszkolny jest czasem, kiedy dzieci zaczynają długą drogę do kształowania swojej odrębności od rodziców i wyjątkowej tożsamości. Dorośli nakładają na nie coraz większe wymagania, a jednocześnie zaczynają uczestniczyć w życiu rówieśniczym, które już nie jest tak mocno monitorowane przez dorosłych. Aby połączyć kształtowanie umiejętności w tych obu sferach, postanowiliśmy wydłużyć zajęcia do 90min i podzielić je na dwie części:

 • Pierwsza część (ok. 45min) to praca warsztatowa i psychoedukacyjna nad zagadnieniami emocjonalno-społecznymi, dyskusje, ćwiczenia, praca z opowiadaniami terapeutycznymi, karty pracy, wprowadzanie nowych pojęć do słownika dzieci. Zajęcia prowadzone są w dwóch podgrupach po 4-6 dzieci.
 • Druga część (ok. 45min) to kształtowanie umiejętności społecznych w praktyce – zadania, gry, wyzwania, ćwiczenia dzięki którym dzieci mogą pod okiem terapeutów uczyć się inicjowania interakcji, współpracy, czekania na swoją kolej, empatii, asertywności czy rozwiązywania konfliktów.

GRUPY SZKOLNE (zobacz więcej)

GRUPA SZKOLNA

Dzieci w wieku szkolnym, które do nas trafiają, zazwyczaj doświadczają poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym i potrzebują więcej uwagi, aby ich problemy mogły zostać odpowiednio przepracowane. Z tego powodu, zajęcia dla dzieci w wieku 10+ zajęcia będą odbywać się w grupach dwuosobowych. Zajęcia trwają 60min, są prowadzone są przez pedagoga.