TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa lub pedagoga , które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.

PROGRAM ZAJĘĆ TUS OBEJMUJE

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • rozwijanie empatii
 • pracę w grupie
 • trening asertywności
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • rozwiązywanie konfliktów
 • rozumienie sytuacji społecznych.

CELE ZAJĘĆ TUS

1 Doświadczenie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice
Doświadczenie akceptacji, szacunku i uwagi ze strony osoby dorosłej (innej niż rodzice)  jest niezbędne, aby czuło się ono ważne i potrzebne. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które w przedszkolu/szkole uchodzą za „niegrzeczne” i upomnienia czy nagany to najczęstsze komunikaty jakie dostają od osób dorosłych.

 2 Doświadczenie sukcesu w relacji z rówieśnikami
Dzięki pozytywnym doświadczeniom w relacji z równieśnikami, dzieci nabierają poczucia kompetencji i sprawstwa, dzięki czemu stają się bardziej odważne i wytrwałe.

3 Kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności
Podczas zajęć, dzieci uczą się zasad i norm które funkcjonują w społeczeństwie oraz zachowań akceptowanych w danych sytuacjach, a także mają okazje aby je ćwiczyć i utrwalać.

4 Psychoedukacja
Dzieci poznają podstawową terminologię związaną ze światem emocji i relacji, dzięki czemu łatwiej nazywać im swoje stany i obserwowane zjawiska.

TRENING UMEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Grupa 4 - 6 lat

60 zł/60 min

Grupa 7 - 9 lat

80 zł/90 min

Grupa 10 - 14 lat

70 zł/60 min

Konsultacja psychologiczna przed zajęciami TUS

0 zł/30 min

Dodatkowa konsultacja dla rodziców

60 zł/60 min

DLA JAKICH DZIECI PRZEZNACZONE SĄ ZAJĘCIA TUS

 • wycofanych w kontaktach społecznych, powszechnie nazywanych „nieśmiałymi”
 • mające problem z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi
 • nie zawsze wiedzące, jak należy się zachować
 • nie potrafiące odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują
 • mające ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami. Czyli takie które np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed tabletem.
 • słyszące głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych
 • potrzebujące uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad
 • przejawiające niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości
 • przygotowujące się do rozpoczęcia nauki w szkole

GRUPY PRZEDSZKOLNE (zobacz więcej)

GRUPA PRZEDSZKOLNA

Wiek przedszkolny, to niezwykle ważny czas dla rozwoju społecznego. Od dziecka, które idzie do szkoły oczekuje się już rozumienia swoich stanów emocjonalnych, odraczania gratyfikacji, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i współpracy. Praca na zajęciach TUS z dziećmi w wieku przedszkolnym pomaga dzieciom zdobyć kompetencje, dzięki który łatwiej poradzą sobie w szkole. Zajęcia zwykle skupiają się na nauce przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej, ćwiczeniu umiejętności koncentracji uwagi, wzmacnianiu samooceny dzieci i psychoedukacji.

Zajęcia trwają 60min, są prowadzone w grupach 4-7 dzieci przez psychologa dziecięcego, czasem z pomocą terapeuty wspomagającego.

GRUPY WCZESNOSZKOLNE (zobacz więcej)

GRUPA WCZESNOSZKOLNA

Rozpoczęcie nauki w szkole to często bardzo stresujące wydarzenie zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, ponieważ wiąże się z wielką zmianą. Wiek wczesnoszkolny jest czasem, kiedy dzieci zaczynają długą drogę do kształowania swojej odrębności od rodziców i wyjątkowej tożsamości. Dorośli nakładają na nie coraz większe wymagania. Jednocześnie zaczynają uczestniczyć w życiu rówieśniczym, które już nie jest tak mocno monitorowane przez dorosłych. Aby połączyć kształtowanie umiejętności w tych obu sferach, postanowiliśmy wydłużyć zajęcia do 90min i podzielić je na dwie części:

Pierwsza część (ok. 45min)

To praca warsztatowa i psychoedukacyjna nad zagadnieniami emocjonalno-społecznymi. Zawarte są dyskusje, ćwiczenia, praca z opowiadaniami terapeutycznymi, karty pracy, wprowadzanie nowych pojęć do słownika dzieci. 

Druga część (ok. 45min)

To kształtowanie umiejętności społecznych w praktyce – zadania, gry, wyzwania, ćwiczenia pod okiem terapeutów. Dzięki nimi dzieci uczą się inicjowania interakcji, współpracy, czekania na swoją kolej, empatii, asertywności czy rozwiązywania konfliktów.

GRUPY SZKOLNE (zobacz więcej)

GRUPA SZKOLNA

Dzieci w wieku szkolnym, które do nas trafiają, zazwyczaj doświadczają poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym i potrzebują więcej uwagi, aby ich problemy mogły zostać odpowiednio przepracowane. Z tego powodu, zajęcia dla dzieci w wieku 10+ zajęcia będą odbywać się w grupach dwuosobowych.

Rozpoczynamy we wrześniu!

Zapisy na zajęcia