Terapia ogólnorozwojowa

Terapia ogólnorozwojowa to zajęcia indywidualne prowadzone przez psychologa dziecięcego. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-7 lat które mają na celu stymulację rozwoju dziecka w obszarach takich jak:

  • percepcja wzrokowa i słuchowa
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • motoryka mała i grafomotoryka
  • motoryka duża i orientacja w schemacie ciała
  • mowa i komunikacja
  • funkcje poznawcze (uwaga, pamięć, myślenie, spostrzeganie)
  • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i trudności dziecka.

Terapia ogólnorozwojowa