Projekt "Za Życiem"

Projekt "Za życiem"

Od 2020r. realizujemy w „Błękitnej Chatce” bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach projektu „za życiem”.

Do projektu przyjmowane są dzieci z trudnościami rozwojowymi, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

W ramach projektu realizujemy następujące terapie:
TUS
terapia psychologiczna
terapia logopedyczna
terapia pedagogiczna
terapia ręki

Aby przystąpić do projektu, należy:

1. Przygotować dokumentację potwierdzającą występowanie u dziecka trudności rozwojowych (orzeczenia, opinie od lekarzy i specjalistów) oraz wniosek

2. Zgłosić się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, którym dla naszej gminy jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni i umówić się na spotkanie z koordynatorem projektu – p. Radosławem Filipskim

(adres mailowy: filipski@ppp3.edu.gdynia.pl)

3. Po przyjęciu do projektu, dostarczyć kopię wniosku osoboście do p. Doroty Bentkowskiej lub w formie skanu na adres mailowy

(adres mailowy: blekitna.chatka@gmail.com)