Trening Umiejętności Społecznych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 

TUS to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa lub pedagoga , które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. 

Program zajęć obejmuje:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • rozwijanie empatii
 • pracę w grupie
 • trening asertywności
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • rozwiązywanie konfliktów
 • rozumienie sytuacji społecznych.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia TUS?

 • dla dzieci wycofanych w kontaktach społecznych, powszechnie nazywanych „nieśmiałymi”
 • dla dzieci, które mają problem z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi
 • dla dzieci, które nie zawsze wiedzą, jak należy się zachować
 • dla dzieci, które nie potrafią odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują
 • dla dzieci, które  mają ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami (np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed tabletem niż na zabawie z innymi)
 • dla dzieci, które słyszą głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych
 • dla dzieci, które potrzebują uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad
 • dla dzieci, które przejawiają niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości
 • dla dzieci, które przygotowują się do rozpoczęcia nauki w szkole

Cele zajęć TUS:

 1. Doświadczenie akceptacji i szacunku ze strony osoby dorosłej innej niż rodzice
  Doświadczenie akceptacji, szacunku i uwagi ze strony osoby dorosłej (innej niż rodzice)  jest niezbędne, aby czuło się ono ważne i potrzebne. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które w przedszkolu/szkole uchodzą za „niegrzeczne” i upomnienia czy nagany to najczęstsze komunikaty jakie dostają od osób dorosłych.
 2. Doświadczenie sukcesu w relacji z rówieśnikami
  Dzięki pozytywnym doświadczeniom w relacji z równieśnikami, dzieci nabierają poczucia kompetencji i sprawstwa, dzięki czemu stają się bardziej odważne i wytrwałe.
 3. Kształtowanie, trenowanie i utrwalanie umiejętności
  Podczas zajęć, dzieci uczą się zasad i norm które funkcjonują w społeczeństwie oraz zachowań akceptowanych w danych sytuacjach, a także mają okazje aby je ćwiczyć i utrwalać.
 4. Psychoedukacja
  Dzieci poznają podstawową terminologię związaną ze światem emocji i relacji, dzięki czemu łatwiej nazywać im swoje stany i obserwowane zjawiska.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez psychologa dziecięcego w małych grupach. Przed stworzeniem grupy, odbywają się darmowe konsultacje z psychologiem prowadzącym, podczas których rodzic ma szansę rozwiać swoje wątpliwości i przedstawić obserwowane przez siebie trudności. Jest to również okazja, aby dziecko oswoiło się z miejscem i terapeutą prowadzącym.

Cykl zajęć trwa I lub II pełne semestry zajęć. Skład grupy pozostaje niezmienny na cały czas trwania zajęć – w trakcie semestru nie organizuje się dodatkowych naborów.

Podczas zajęć stosujemy metody pracy takie jak:

 • ćwiczenia dramowe
 • gry i zadania wymagające współpracy i kooperacji
 • gry problemowe
 • bajki i opowiadania terapeutyczne
 • praca na zdjęciach i obrazkach
 • formy plastyczne i muzyczne

Grupy wiekowe:

Grupy przedszkolne i zerówkowe

Wiek przedszkolny, to niezwykle ważny czas dla rozwoju społecznego. Od dziecka, które idzie do szkoły oczekuje się już rozumienia swoich stanów emocjonalnych, odraczania gratyfikacji, rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i współpracy. Praca na zajęciach TUS z dziećmi w wieku przedszkolnym pomaga dzieciom zdobyć kompetencje, dzięki który łatwiej poradzą sobie w szkole. Zajęcia zwykle skupiają się na nauce przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej, ćwiczeniu umiejętności koncentracji uwagi, wzmacnianiu samooceny dzieci i psychoedukacji.

Zajęcia trwają 60min, są prowadzone w grupach 4-7 dzieci przez psychologa dziecięcego, czasem z pomocą terapeuty wspomagającego.

Grupa wczesnoszkolna

Rozpoczęcie nauki w szkole to często bardzo stresujące wydarzenie zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, ponieważ wiąże się z wielką zmianą. Wiek wczesnoszkolny jest czasem, kiedy dzieci zaczynają długą drogę do kształowania swojej odrębności od rodziców i wyjątkowej tożsamości. Dorośli nakładają na nie coraz większe wymagania, a jednocześnie zaczynają uczestniczyć w życiu rówieśniczym, które już nie jest tak mocno monitorowane przez dorosłych. Aby połączyć kształtowanie umiejetności w tych obu sferach, postanowiliśmy wydłużyć zajęcia do 90min i podzielić je na dwie części:

 • Pierwsza część (ok. 45min) to praca warsztatowa i psychoedukacyjna nad zagadnieniami emocjonalno-społecznymi, dyskuje, ćwiczenia, praca z opowiadaniami terapeutycznymi, karty pracy, wprowadzanie nowych pojęć do słownika dzieci. Zajęcia prowadzone są w dwóch podgrupach po 4-6 dzieci.
 • Druga część (ok. 45min) to kształtowanie umiejętności społecznych w praktyce – zadania, gry, wyzwania, ćwiczenia dzięki którym dzieci mogą pod okiem terapeutów uczyć się inicjowania interakcji, współpracy, czekania na swoją kolej, empatii, asertywności czy rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia trwają 90 min, są przez psychologa i pedagoga.

Grupy szkolne

Dzieci w wieku szkolnym, które do nas trafiają, zazwyczaj doświadczają poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym i potrzebują więcej uwagi, aby ich problemy mogły zostać odpowiednio przepracowane. Z tego powodu, zajęcia dla dzieci w wieku 10+ zajęcia będą odbywać się w grupach dwuosobowych.

Zajęcia trwają 60min, są prowadzone są przez pedagoga.

Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.

CENNIK

Konsultacja psychologiczna przed zajęciami TUS 30min 0zł
Trening Umiejętności Społecznych (4-6 l.) 60min 50zł
Trening Umiejętności Społecznych (7-9 l.) 90min 70zł
Trening Umiejętności Społecznych (10-14 l.)
zajęcia w grupach dwuosobowych
60min 60zł
Wydanie pisemnej opinii o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach 40zł