Drama

DRAMA

Drama to zajęcia grupowe, które mają na celu rozwijanie u dzieci wyobraźni, inteligencji emocjonalej oraz umiejętności rozwiązywania problemów poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach i zadaniach improwizatorskich i teatralnych.

Zajęcia prowadzone są w dwóćh grupach wiekowych: 7-9 lat oraz 10-12 lat.

Dlaczego zapisać dziecko na zajęcia z Dramy?

  • Drama stymuluje myślenie i działanie twórcze. Dzieciaki wchodzą w rolę, obudowują siebie fikcją i uczą się twórczo rozwiązywąć problemy.
  • Wchodzenie w rolę daje możliwość rozwijania inteligencji emocjonalnej i wrażliwości.
  • Ćwiczenia i zadania dramowe zwiększają świadomość siebie i swojego ciała.
  • Dzieci mają okazję rozwijania empatii, umiejętności współpracy w grupie, porozumiewania się i podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych.
  • Zajęcia są okazją do przełamania swoich lęków przed ekspozycją społeczną.
  • Dzięki zajęciom z dramy, dzieci podnoszą poziom swoich kompetencji w zakresie improwizacji i autoprezentacji.
  • Drama to świetna zabawa! 🙂