CENNIK

CENNIK

Trening Umiejętności Społecznych

Konsultacja psychologiczna przed zajęciami TUS 30min 0zł
Trening Umiejętności Społecznych (4-6 l.) 60min 50zł
Trening Umiejętności Społecznych (7-9 l.) 90min 70zł
Trening Umiejętności Społecznych (10-14 l.) 60min 60zł
Warsztaty Kompetencji Społecznych (2-3 l.) 45 min 40zł
Dodatkowa konsultacja dla rodziców 60min 50zł
Wydanie pisemnej opinii na temat funkcjonowania dziecka na
zajęciach
  40zł

Konsultacje i terapie

Konsultacja psychologiczna 50min 100-120zł
Terapia psychologiczna 50min 80-100zł
Terapia neuropsychologiczna 50min 80zł
Terapia ręki 50min 70zł
Terapia ogólnorozwojowa 50min 80zł

Diagnozy i opinie

Obserwacja w przedszkolu/szkole z wydaniem opinii psychologicznej   250zł
Diagnoza psychologiczna określająca poziomu rozwoju dziecka   250zł
Diagnoza neuropsychologiczna   300zł
Diagnoza Kartami Oceny Zachowania i Emocji   200zł